Conditie

WAT IS CONDITIE?

Conditie heeft als doel om de spelers coördinatief en fysiek te prikkelen. Dit heeft zowel op korte als op lange termijn een positief effect op hun capaciteiten als tennisspeler. 

Wat leer je?

Je leert in de conditietraining algemene functionele bewegingsvaardigheden, afgekort als AFB. Deze vaardigheden (snelheid en reactie, balans, oriëntatie, …) spelen allemaal een belangrijke rol in tennis.

Via  deze vaardigheden  willen we een brede basis leggen om zo de specifieke tennistechnieken makkelijker en op een gezonde manier aan te leren.

Conditietraining op Tennisveld
Conditietraining met ladder op tennisveld

Conditie voor onze u9

Hier wordt gesproken van ‘spelend leren’. De oefeningen omvatten veel spelvormen wat het voor de kinderen echt FUN maakt. 

Het woord `FUNdamentals’ omschrijft goed waar het hier  om gaat.  De focus ligt op het  ontwikkelen van de algemene functionele bewegingsvaardigheden op een toffe manier!

Conditie voor Tieners & Competitiespelers

Vanaf +/- 10 jaar krijgt functionele coördinatietraining een andere vorm. Op deze leeftijd kan worden gestart met “leren trainen”. De spelers zijn rijper waardoor er meer individueel en complexer gewerkt kan worden. Ook het tempo gaat hier de hoogte in. 

Fun en groepsbeleving blijven hier in eerste instantie toch centraal staan.

Conditietraining op tennisveld