Algemene Voorwaarden

1. Inschrijvingen voor de lessen en kampen gebeuren verplicht via de website.

2. De deelnemers aan de lessen dienen verplicht lid te zijn van de club waarvoor de lessen gegeven worden (TC Den Brandt ), onafhankelijk van de locatie waar deze gegeven worden. In dit lidgeld zit een aansluiting bij Tennis Vlaanderen en bijhorende verzekering inbegrepen.

3. De betaling van de volledige prijs voor een lessenreeks of kamp dient ten laatste 1 week voor aanvang van de lessenreeks of het kamp te gebeuren, bij gebreke waaraan de inschrijving als geannuleerd beschouwd wordt.

4. Bij annulatie later dan 1 week voor de start van de lessenreeks / het kamp zal het inschrijvingsgeld verschuldigd blijven.

5. Een les duurt in principe 60 minuten, tenzij anders overeengekomen voor de start van de lessenreeks.

6. Indien de les omwille van omstandigheden onderbroken wordt tijdens het eerste half uur van de les, dan zal deze op een latere datum worden ingehaald. Indien de les door omstandigheden wordt onderbroken ná het eerste half uur, wordt de les beschouwd als integraal gegeven.

7. Tennisschoenen en tenniskledij is verplicht om de lessen/ kampen te volgen.

8. Bij afwezigheid:
° van de trainer en de onmogelijkheid om te voorzien in een vervanger, zal de les naar een latere datum verplaatst worden.
° van de deelnemer tijdens een groepsles, wordt deze les als gegeven beschouwd. Deze wordt dus niet ingehaald noch zal er een terugbetaling plaatsvinden (behoudens indien álle deelnemers én de trainer akkoord zijn om de les te verplaatsen naar een later tijdstip).
° van een deelnemer tijdens een privéles: indien dit ten laatste 24 uur voorafgaand aan de les (met een maximum van 3 x per cyclus) wordt gecommuniceerd, zal de les verplaatst worden naar een latere datum. Zo niet wordt de les beschouwd als gegeven en zal er geen terugbetaling van het lesgeld gebeuren.

9.De tennisschool is niet verantwoordelijk voor diefstal van of beschadigingen aan persoonlijk materiaal voor, tijdens of na de lesuren/kampuren, noch voor ongevallen/blessures opgelopen buiten de lesuren/kampuren.

10. De tennisschool is niet verantwoordelijk voor diefstal van of beschadigingen aan persoonlijk materiaal voor, tijdens of na de lesuren/kampuren, noch voor ongevallen/blessures opgelopen buiten de lesuren/kampuren.

11.Indien een ongeval/blessure zich voordoet tijdens de les / het kamp kan er via de verantwoordelijke van de tennisschool een verzekeringsdocument van de betreffende club worden opgevraagd.

12.Bestaande leden van de tennisschool krijgen in de winter voorrang op de lessen t.o.v. nieuwe leden. Aangezien de tennisschool van alle deelnemers persoonsgegevens verwerkt, kan het privacybeleid dienaangaande te allen tijde geraadpleegd worden op onze website.

13.Tijdens de lessen en kampen worden er regelmatig foto’s en ander beeldmateriaal genomen van de deelnemers. Bij inschrijving kan elke deelnemer aangeven of hij al dan niet toestemming verleent tot het nemen van dergelijke foto’s én het gebruik ervan op social media, website, … (van tennisschool en -club). Wanneer er geen vakje wordt aangekruist omtrent het wél of niet geven van toestemming, gaat de tennisschool ervan uit dat de toestemming wél gegeven wordt. Uiteraard kan deze op elk moment ingetrokken worden, zoals aangegeven in het privacybeleid.